Kommunikologi är studien av och läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring.

Allt beteende och all upplevelse är inom kommunikologin definerat som kommunikation.

Kommunikologin är en gemensam disciplin som leder fram till en tvärvetenskaplig metakompetens. 

Årtionden av jämförande studier av olika metoder, forskning, teorier, etc.

________________________________________________________________________________________________

Kommunikologi

Kommunikologi är resultatet av:

En sammanfattning av stora mängder fackkunskap