Är läran om talens inflytande i våra liv…

Numerologi

Syftet med Numerologi kan vara ett sätt, att i ditt liv få tillgång till och insikter om hur du kan leva din fulla potential eller helt enkelt leva ”det liv du är född att leva.”

Talens urtyper och bokstävernas symboler speglar våra tankar, handlingar, erfarenheter, syften, både medvetna och omedvetna.

Med numerologins hjälp kan jag förmedla en förståelse för just din unika person, din karaktär, dina kvalitéer och tillgångar.

Jag kan också studera olika tidsperspektiv, hur olika tider i livet kan påverka och gestalta sig.

Numerologin kan vara ett fantastiskt hjälpmedel i olika situationer i livet, vad gäller din egen utveckling, i relationer, privat, i arbetet eller helt enkelt allt som hör livet till.   

”Varje grundläggande begrepp motsvaras av ett tal som är dess egentliga inneboende väsen - den sanna arketypen".   

Pythagoras, ca 500 f. kr. lär ha uttalat detta

________________________________________________________________________________________________

Det som jag behöver är dina samtliga födelsenamn och födelsedata.

Dessa uppgifter kan ge mig information om:

Din livsväg, det som du kommer att behöva lära dig i detta liv.

Vad som motiverar dig och vad som driver dig.

Förståelse för hur andra kan uppfatta dig.

Vilka talanger du har och var du bör vistas för att komma till din rätt.

Vilka utmaningar och vilka mönster du kan hamna i.

Dina olika resurser och en djupare förståelse för hur dessa bäst kan komma till användning.